fbpx
Lompat ke konten

Bintang Pustaka I Penerbit Buku Pendidikan I Anggota IKAPI

Antologi Sastra Jawa

Rp120.000

Pramila saking menika kita damel buku menika, menawi wonten kalepatan anggenipun nyerat, utawi wonten kalepatan materi ingkang kaandharaken wonten ing buku menika, nyuwun pangapunten.

Pramila saking menika kita damel buku menika, menawi wonten kalepatan anggenipun nyerat, utawi wonten kalepatan materi ingkang kaandharaken wonten ing buku menika, nyuwun pangapunten.

Jumlah Halaman

xii + 171

Penulis

Fauziatur Rohmah, dkk

Ukuran Buku

14.5 x 20.5

Kategori